Träff på Klampenborg. Planerar för en träff på Klampenborg i Danmark den 30 juli. Vi har genomfört detta tidigare tillsammans […]
Inbjudan Polar Club Mitt i Sverige inbjuder härmed till Nordisk Polarträff 2022.Träffen arrangeras på den citynära Tyllsnäs Camping i Borlänge.Adress; […]