Här finner du en förteckning över campingplatser som ger oss medlemsförmåner.
Uppge alltid medlemsnr i Polar Club Syd när du kontaktar dem!