Information till medlem i Polar Club Syd (PCS) om behandling av personuppgifter enligt GDPR.

De personuppgifter som lämnas, och tidigare har lämnats, till föreningen i samband med ansökan om inträde i föreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra medlemskapet i föreningen.

Fotografier som tas under träffar och avspeglar föreningens verksamhet kan läggas ut på sociala medier (hemsida eller gruppkonto) om inte medlemmen meddelar annat.

Medlemslista på hemsidan med uppgift om ort, namn och medlems nr.

Vi för medlemsregister med anledning av att kunna administrera medlemmars adresser så vi kan skicka ut olika skrifter och kallelser samt inbjudningar till evenemang.

PCS använder ej personnummer i sina register, endast namn, adress, tel. nr, e-post adress och medlems nr.

Föreningen registrerar aldrig så kallad känslig information som t.ex. religion, politisk åskådning, etnicitet m.m.

Medlem kan, om så behövs, också begära rättelse av de personuppgifter som registrerats.

PCS betraktar fortsatt medlemskap som samtycke till att vi har er registrerade i vårt medlemsregister.

Vid nytecknande av medlemskap förutsätts att den sökande accepterar att PCS hanterar personuppgifterna som beskrivits här ovan.

Då medlem lämnar PCS avförs denne från våra register efter 6 mån.