Kristi himmelfart Træf i Præstø, Danmark 2023 Onsdag d. 18. maj til Søndag d. 21. maj 2023 På Præstø Camping […]
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 28 feb.Ni som inte har betalt in är nu borttagna i vårt register så […]