husvexpolgo

backamo

lodde-husvagnar

wima

dackbytarnalgo

kampeslgo

svetaltlgo

polar

tingsrydlgo

stenrosetlgo

kamalgo

Styrelsen för Polar Club Syd 2020

 

Ordförande Sven Matsson Torekov 070-601 50 21
Vice Ordf. Conny Liljengren Tenhult 076-020 24 36
Sekreterare Lillemor Westerberg Stenungssund 070-546 79 09
Kassör Christel Carlsson Olofström 070-563 60 82
Ledamot Gunilla Nilsson Ramlösa 076-209 68 24
Suppleant Charlotte Jönsson Eslöv 076-328 77 67
Revisorer Håkan Andersson Sjuntorp 073-152 2908
Sven Nilsson Staffanstorp 070-6811200
Valberedning Tommy Nilsson Ramlösa 070-367 54 57
Anders Carlsson Olofström  070-819 78 81
Bernt Karlsson/ Westerberg Stenungssund 070-255 57 22
Webbansvarig Sven Matsson Helsingborg 070-6015021
Infobladet Sven Matsson Helsingborg 070-6015021

 

 

Kategorier