backamo

polar

dackbytarnalgo

wima

tingsrydlgo

husvexpolgo

svetaltlgo

stenrosetlgo

kamalgo

kampeslgo

lodde-husvagnar

Styrelsen för Polar Club Syd 2014

 

Ordförande Sven Matsson Torekov 070-6015021
Vice Ordf. Jesper Sevaldsen Ljungby 070-6962132
Sekreterare Gunilla Nilsson Helsingborg 076-2096824
Kassör Ingemar Svahn Ödåkra 070-5836785
Ledamot Pirkko Andersson Svalöv 070-6580835
Suppleant Sven-Erik Höst Kävlinge 070-8488509
Revisorer Vakant
Sven Nilsson Staffanstorp 070-6811200
Revisor ers. Vakant
Valberedning Tommy Truedsson Lessebo 070-6514119
Anja Sevaldsen Ljungby  070-6332956
Thua Höst Kävlinge
Webbansvarig Sven Matsson Helsingborg 070-6015021
Infobladet Sven Matsson Helsingborg 070-6015021

 

 

Kategorier