kamalgo

polar

kampeslgo

backamo

dackbytarnalgo

svetaltlgo

lodde-husvagnar

wima

husvexpolgo

stenrosetlgo

tingsrydlgo

Polar Club Syd har en träff på Tingsryds Resort med några medlemmar. Det är dålig anslutning med anledning av att årsmötet är det som bestämmer över verksamheten för kommande period.

Kategorier